Kompetanse

Fra 2019 til etableringen av selskapet i 2021 har BIPV.no fokusert på kompetansebygging, utvikling av takskifer modeller, monteringsløsning, klimarom for liming av profiler, samt spesialproduksjon av takskifer til vernede telefonkiosker fra TELENOR.

Kompetansebyggingen har utvilsomt vært en god investering da produktene viser seg å holde meget høy kvalitet. Takskifer serien med 2x4mm herdet glass og en solid enkel monteringsløsning av aluminiums skinner, medfører en tidsbesparing på ca 50% ved montering. Løsningen er blant de aller beste sammenlignet med kjente konkurrenter i markedet pr i dag.

Produktene som er produsert viser meget godt at BIPV.no har etablert meget god kompetanse og fleksibilitet til å kunne gjennomføre nyvinninger innen BIPV produkter.

Videreutvikling

2021 – 2023

  • Forsiktig utvikling og etablering på et kontrollert nivå
  • Fornyelse av maskinpark for å kunne produsere fullskala veggpaneler som vil bli fabrikkens hovedsatsningsområde
  • Etablere markedsposisjon nasjonalt
  • Utvide det faglige nettverket
  • Bygge en positiv økonomi og likviditet

 

2024 – 2026

  • Storskalaproduksjon
  • Internasjonalt marked